Заваряване – обучение

Същност, има различни видове заваряване. Такова, например е електродъговото заваряване.

Други по-известни методи, които се използват за осъществяването на тази дейност са например – газокислородно заваряване, заваряване в инертна/активна газова среда, с плътен топящ и тръбен електроден тел, заваряване под слой от флюс и други.

Тази дейност може да се реализира при организирането и изпълнението на различни проекти. Тя е изключително важна, поради което има доста голямо търсене на хора, умеещи да заваряват.

За да получите подобна работа, обаче е необходимо преди това да преминете през специализирано обучение, при което да получите теоретична и практическа подготовка, които да Ви помогнат да се справите завбъдеще със поставените Ви от работодателя задачи.

Обучението по заваряване се състои предимно от две части – теоретична и практическа като за втората част е предвидено по-голямо количество часове, които да се използват при обучението.

Предвидено е и полагане на практически изпит и такъв по теория, при който да покажете придобитите до момента знания и умения. В случай, че всички изпити бъдат преминати успешно, ще получите документ от лицензиран център за професионално обучение, който да Ви помогне за по-лесното намиране на работа, както и за покриването на изискването, което работодателите поставят обикновено – за притежание на професионална квалификация.